Css kullanarak bir resme çerçeve ekleme

CSS (Cascading Style Sheets) kullanarak bir resme çerçeve eklemek oldukça kolaydır. Bu işlemi yapmak için, resme bir border özelliği eklemek yeterlidir. Bu özelliğe değer atanarak resmin etrafına bir çerçeve çizilebilir. Örneğin, aşağıdaki CSS kodu bir resme beyaz renkte bir çerçeve ekler:

img {
  border: 5px solid white;
}

Bu örnekte, img seçicisi kullanılarak tüm <img> elemanları seçilir ve bu elemanlara border özelliği eklenir. Bu özelliğe 5px solid white değeri atanır. Bu değer, resmin etrafına beyaz renkte, 5px kalınlığında bir çerçeve çizer. Ayrıca, border özelliğine farklı değerler de atayarak çerçevenin renk ve kalınlığı değiştirilebilir. Örneğin, border: 1px dotted black değeri resmin etrafına siyah renkte, 1px kalınlığında noktalı bir çerçeve ekleyecektir.

Yorum yapın