Css kullanarak bir resmi karartmak

CSS (Cascading Style Sheets) kullanarak bir resmi karartmak oldukça kolaydır. Bu işlemi yapmak için, resme bir filter özelliği eklemek yeterlidir. Bu özelliğe opacity değeri atanarak resmin saydamlık değeri değiştirilebilir. Bu sayede, resmin kararması sağlanabilir. Örneğin, aşağıdaki CSS kodu bir resmi yüzde 50 oranında karartır:

img {
  filter: opacity(50%);
}

Bu örnekte, img seçicisi kullanılarak tüm <img> elemanları seçilir ve bu elemanlara filter özelliği eklenir. Bu özelliğe opacity(50%) değeri atanır. Bu değer, resmin saydamlık değerini yüzde 50’ye ayarlar ve bu sayede resmi yarısı kadar karartır. Ayrıca, filter özelliğine farklı değerler de atayarak resmin daha fazla veya daha az karartılması sağlanabilir. Örneğin, opacity(25%) değeri resmi dörtte bir oranında karartacaktır.

Yorum yapın