Css kullanarak bir resmi yuvarlak hale getirme

CSS (Cascading Style Sheets) kullanarak bir resmi yuvarlak hale getirmek oldukça kolaydır. Bu işlemi yapmak için, resme bir border-radius özelliği eklemek yeterlidir. Bu özelliğe değer atanarak resmin köşeleri yuvarlak hale getirilebilir. Örneğin, aşağıdaki CSS kodu bir resmi tamamen yuvarlak yapar:

img {
  border-radius: 50%;
}

Bu örnekte, img seçicisi kullanılarak tüm <img> elemanları seçilir ve bu elemanlara border-radius özelliği eklenir. Bu özelliğe 50% değeri atanır. Bu değer, resmin köşelerini yüzde 50 oranında yuvarlar ve böylece resmi tamamen yuvarlak hale getirir. Ayrıca, border-radius özelliğine farklı değerler de atayarak resmin daha fazla veya daha az yuvarlak hale getirilebilir. Örneğin, border-radius: 25% değeri resmi yarı yuvarlak yapacaktır.

Yorum yapın