Html dilinde en çok kullanılan bazı temel etiketler

HTML dilinde en çok kullanılan bazı temel etiketler şunlardır:

  • <html>: HTML sayfasının başlangıç etiketidir. Bu etiketin içinde, sayfanın geri kalanı bulunur.
  • <head>: HTML sayfasının başlık bölümünü tanımlar. Bu bölümde, sayfanın meta verileri ve başlığı bulunur.
  • <body>: HTML sayfasının gerçek içeriğini tanımlar. Bu bölümde, sayfanın görüntülenecek olan metni, resimleri, form elemanları ve diğer içerikleri bulunur.
  • <h1>: Birinci seviye başlığı tanımlar. Bu etiket sayfanın en önemli başlığını tanımlar ve genellikle sayfa başlığı olarak kullanılır.
  • <p>: Paragrafı tanımlar. Bu etiket sayfada bulunan metni paragraflara ayırır.
  • <img>: Resim ekler. Bu etiket sayfada bir resim eklemek için kullanılır.
  • <a>: Bir bağlantı oluşturur. Bu etiket sayfada bir bağlantı eklemek için kullanılır.

Bu etiketler, HTML dilinde en sık kullanılan temel etiketlerdir ve genellikle bir HTML sayfasının temel yapısını oluştururlar.

Yorum yapın