Html ile tek tırnak kodu nasıl yapılır?

HTML dilinde bir metinde tek tırnak işaretini göstermek için ' karakterini kullanabilirsiniz. Bu karakter, tek tırnak işaretini temsil eder ve metninizde bu işareti kullanmanızı sağlar. Örneğin, aşağıdaki kod bir tek tırnak işaretini gösterir:

<p>O'nun adı John'du.</p>

Bu kodun çıktısı şu şekildedir:

O'nun adı John'du.

Bu karakteri kullanarak metninizde tek tırnak işaretini kullanabilirsiniz. Dikkat edilmesi gereken nokta, bu karakter HTML dilinin özel bir karakteridir ve bu nedenle kodunuzda doğru bir şekilde çalışması için düzgün bir şekilde kullanmalısınız.

Yorum yapın