Html / CSS kenar boşluğu ve dolgu boşluğu arasındaki fark nedir?

Kenar boşluğu ve dolgu arasındaki fark, bir web sayfasındaki içeriklerin düzenlenmesinde kullanılan CSS (Cascading Style Sheets) dilinde kullanılan kavramlardır. Kenar boşluğu (margin), bir elemanın dışındaki boş alanı ifade eder. Bu boş alan, elemanın içeriğinden ayrılan ve elemanın dışındaki alanı ifade eder. Örneğin, bir paragrafın kenar boşluğu, paragrafın içeriğinden ayrılan ve paragrafın dışındaki boş alanı ifade eder. Dolgu (padding), bir elemanın içeriği için ayrılan boş alanı ifade eder. Bu boş alan, elemanın içeriğinin içinde kalan ve elemanın dışına doğru büyümeyen alanı ifade eder. Örneğin, bir paragrafın dolgu, paragrafın içeriği içinde kalan ve paragrafın dışına doğru büyümeyen boş alanı ifade eder. Kenar boşluğu ve dolgu arasındaki fark, elemanın içeriği ile elemanın dışı arasındaki boşluk farkıdır. Kenar boşluğu, elemanın dışındaki boş alanı ifade ederken, dolgu ise elemanın içeriği için ayrılan boş alanı ifade eder.

Yorum yapın