Jquery after nedir? Nasıl kullanılır?

JQuery kütüphanesinin bir parçası olan after() fonksiyonu, bir HTML nesnesinin içeriğinin hemen sonrasına bir diğer HTML nesnesi eklemek için kullanılır. Örneğin:

// Öncelikle, bir div oluşturuyoruz.
var myDiv = $('<div>').html('Merhaba Dünya!');

// Daha sonra, oluşturduğumuz div'i başka bir div'in içeriğinin hemen sonrasına ekliyoruz.
$('#myContainer').after(myDiv);

Bu şekilde, #myContainer div’inin içeriğinin hemen sonrasına myDiv div’ini ekleyebilirsiniz. after() fonksiyonu, eklenecek nesnenin hemen sonrasına ekler, bu nedenle eklendiğinde #myContainer div’inin içeriği şu şekilde görünecektir:

<div id="myContainer">
  ...
</div>
<div>
  Merhaba Dünya!
</div>

Yorum yapın