Jquery before nedir? Nasıl kullanılır?

JQuery kütüphanesinin bir parçası olan before() fonksiyonu, bir HTML nesnesinin içeriğinin hemen öncesine bir diğer HTML nesnesi eklemek için kullanılır. before() fonksiyonu, after() fonksiyonuna benzer şekilde çalışır, ancak eklenecek nesneyi eklenen nesnenin hemen öncesine ekler. Örneğin:

// Öncelikle, bir div oluşturuyoruz.
var myDiv = $('<div>').html('Merhaba Dünya!');

// Daha sonra, oluşturduğumuz div'i başka bir div'in içeriğinin hemen öncesine ekliyoruz.
$('#myContainer').before(myDiv);

Bu şekilde, #myContainer div’inin içeriğinin hemen öncesine myDiv div’ini ekleyebilirsiniz. before() fonksiyonu, eklenecek nesnenin hemen öncesine ekler, bu nedenle eklendiğinde #myContainer div’inin içeriği şu şekilde görünecektir:

<div>
  Merhaba Dünya!
</div>
<div id="myContainer">
  ...
</div>

Yorum yapın