Jquery each nedir? Nasıl kullanılır?

jQuery $.each() metodu, bir dizi veya bir nesnedeki tüm öğeleri tek tek gezmek için kullanılır. Bu metod, bir döngü gibi çalışır ve her bir dizi/nesne öğesi için bir callback fonksiyonu çağırır. Bu fonksiyon, gezilen her öğe için bir kez çalıştırılır ve bu sayede dizi/nesne öğeleri tek tek işlenebilir. Örneğin, aşağıdaki jQuery kodu bir dizi öğelerini tek tek gezer:

var array = [1, 2, 3, 4, 5];

$.each(array, function(index, value) {
  console.log(index + ": " + value);
});

Bu örnekte, bir dizi oluşturulur ve bu dizinin içeriği birkaç sayıdan oluşur. Daha sonra, $.each() metodu kullanılarak bu dizi gezilir. Bu metodun ikinci parametresi olarak bir callback fonksiyonu verilir. Bu fonksiyon, gezilen her dizi öğesi için bir kez çalıştırılır. Bu fonksiyon içinde, gezilen öğenin indeksi ve değeri console.log() metodu ile yazdırılır. Böylece, dizinin tüm öğeleri tek tek gezilerek işlenmiş olur.

Yorum yapın