Jquery ile $_GET verisini yakalama işlemi

jQuery, bir JavaScript kütüphanesidir ve JavaScript dilinde yazılan kod parçacıklarında kullanılabilir. PHP dilinde yazılmış olan bir kod parçacığının (örneğin, $_GET dizisi) jQuery ile nasıl kullanılacağını bilmiyorum, ancak jQuery ile bir sayfadaki URL’deki parametreleri yakalamak için aşağıdaki kod parçacığını kullanabilirsiniz:

// Sayfa URL'sini alın
var url = window.location.href;

// URL'deki parametreleri ayıklayın
var params = url.split("?")[1];

// Her bir parametreyi ayrı ayrı ayıklayın
var paramList = params.split("&");

// Parametreleri bir diziye atayın
var paramDict = {};
for (var i = 0; i < paramList.length; i++) {
  var parts = paramList[i].split("=");
  paramDict[parts[0]] = parts[1];
}

// Örnek bir parametre değeri alın
var name = paramDict["name"];  // "John"
var age = paramDict["age"];  // 30

Bu kod parçacığı, URL olarak “example.com?name=John&age=30” kullanılırsa, name ve age değişkenlerinin değerlerini saklar.

Yorum yapın