Jquery ile Enter tuşu kullanımı

Eğer enter tuşuna bastıkça ekrana yazı yazmak istiyorsanız, aşağıdaki kod parçacığını kullanabilirsiniz:

$(document).ready(function() {
 $('input').keypress(function(e) {
  if (e.which == 13) {
   $('#output').append('<p>' + $(this).val() + '</p>');
   $(this).val('');
  }
 });
});

Bu kod parçacığı input elementine bir keypress olay dinleyicisi ekler. Dinleyici, enter tuşuna basıldığında (e.which == 13) #output elementine girdiğiniz değerin bir p elementi olarak eklenmesini ve input elementinin içeriğinin temizlenmesini sağlar.

Bu kodu kullanarak bir HTML dosyası oluşturabilirsiniz. Örneğin:

<html>
 <head>
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/jquery.min.js"></script>
  <script>
   $(document).ready(function() {
    $('input').keypress(function(e) {
     if (e.which == 13) {
      $('#output').append('<p>' + $(this).val() + '</p>');
      $(this).val('');
     }
    });
   });
  </script>
 </head>
 <body>
  <input type="text" />
  <div id="output"></div>
 </body>
</html>

Yorum yapın