JQUERY ile sayıları para birimine çevirme

Jquery ile rakamı para birimine çevirmek için, aşağıdaki kod bloğunu kullanabilirsiniz:

function formatCurrency(number) {
  return number.toLocaleString("en-US", { style: "currency", currency: "USD" });
}

$("#amount").text(formatCurrency(12345.67));

Bu kod bloğu, formatCurrency adlı bir fonksiyon oluşturur ve bu fonksiyon number parametresini alır. Fonksiyon içinde, toLocaleString metodu kullanılarak number değeri “en-US” dil ayarına göre para birimine çevrilir ve sonuç, “USD” para birimi olarak gösterilir. Daha sonra, “#amount” id’sine sahip bir elementin içine bu değer yazdırılır.

Not: Bu örnekte, “USD” para birimi kullanılmıştır ancak toLocaleString metodu ile farklı para birimleri de kullanılabilir. Örneğin, “EUR” para birimi için “currency: “EUR”” yazılabilir. Ayrıca, dil ayarı da değiştirilerek farklı para birimleri ve formatları kullanılabilir. Daha fazla bilgi için, toLocaleString metodunun belgelerine göz atabilirsiniz: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Number/toLocaleString

Yorum yapın