JQuery kullanarak bir tablonun içindeki fiyat bilgilerini toplama

JQuery kullanarak bir tablonun içindeki fiyat bilgilerini toplamak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

 1. Öncelikle bir tablo oluşturun ve bu tablonun içinde fiyat bilgilerini saklayacak bir sütun oluşturun. Örneğin, aşağıdaki gibi bir tablo oluşturabilirsiniz:
<table id="fiyatlar_tablosu">
 <tr>
  <th>Ürün Adı</th>
  <th>Fiyatı</th>
 </tr>
 <tr>
  <td>Ürün 1</td>
  <td>10 TL</td>
 </tr>
 <tr>
  <td>Ürün 2</td>
  <td>20 TL</td>
 </tr>
 <tr>
  <td>Ürün 3</td>
  <td>30 TL</td>
 </tr>
</table>
 1. Daha sonra, JQuery kodlarını kullanarak tablodaki fiyat bilgilerini seçin ve bu bilgileri bir değişkende toplayın. Örneğin, aşağıdaki gibi bir kod kullanarak fiyatları toplayabilirsiniz:
// Tablonun fiyat sütunundaki bilgileri seçin
var fiyatlar = $("#fiyatlar_tablosu td:nth-child(2)");

// Toplam fiyatı saklayacak bir değişken oluşturun
var toplam_fiyat = 0;

// Fiyatları döngü ile gezin ve toplayın
fiyatlar.each(function() {
 toplam_fiyat += parseInt($(this).text());
});

// Toplam fiyatı ekrana yazdırın
console.log("Toplam Fiyat: " + toplam_fiyat + " TL");

Bu şekilde JQuery kullanarak bir tablonun içindeki fiyat bilgilerini toplayabilirsiniz.

Yorum yapın