Jquery ” removeClass() ” nedir? Nasıl kullanılır?

jQuery removeClass() fonksiyonu, belirtilen sınıf adını seçilen HTML elementlerinden kaldırmak için kullanılır. Örneğin:

$('p').removeClass('myClass');

Bu kod, tüm <p> elementlerinden “myClass” sınıfını kaldıracaktır. Sınıf adı veya adları, virgülle ayrılmış bir dizi olarak da belirtilebilir.

$('p').removeClass('class1, class2, class3');

Bu kod, tüm <p> elementlerinden “class1”, “class2” ve “class3” sınıflarını kaldıracaktır.

Yorum yapın