Jquery show – hide kullanımı

JQuery, JavaScript kütüphanesidir. hide() ve show() metodları, HTML elemanlarının görünürlüğünü değiştirmek için kullanılır. Örneğin, aşağıdaki kod bir HTML butonuna tıklandığında, bir div elemanını gizler ve diğer bir butona tıklandığında gösterir:

<button id="hide-button">Gizle</button>
<button id="show-button">Göster</button>
<div id="some-element">Bu bir div elemanıdır.</div>

<script>
  // Gizle butonuna tıklandığında div elemanı gizlenir
  $("#hide-button").click(function() {
    $("#some-element").hide();
  });

  // Göster butonuna tıklandığında div elemanı gösterilir
  $("#show-button").click(function() {
    $("#some-element").show();
  });
</script>

Not: Bu örnekte, JQuery kütüphanesini kullanmak için önceki satırlarda <script> etiketi içine <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script> satırı eklenmelidir.

Yorum yapın