Jquery ” text()  ” nedir? Nasıl kullanılır?

JQuery kütüphanesinin bir parçası olan text() fonksiyonu, bir HTML nesnesinin içeriğini düzenlemek için kullanılır. text() fonksiyonu, bir HTML nesnesinin içeriğini belirtilen bir metin ile değiştirir veya metni döndürür. Örneğin:

// Öncelikle, bir div oluşturuyoruz.
var myDiv = $('<div>').html('Merhaba Dünya!');

// Daha sonra, div'in içeriğini değiştiriyoruz.
myDiv.text('Selamlar!');

Bu şekilde, myDiv div’inin içeriğini Selamlar! olarak değiştirebilirsiniz. text() fonksiyonu, bir parametre alarak çalıştığında HTML nesnesinin içeriğini belirtilen metin ile değiştirir. Ayrıca, text() fonksiyonunu parametresiz olarak kullanarak HTML nesnesinin içeriğini döndürebilirsiniz. Örneğin:

// Öncelikle, bir div oluşturuyoruz.
var myDiv = $('<div>').html('Merhaba Dünya!');

// Daha sonra, div'in içeriğini alıyoruz.
var text = myDiv.text();  // Bu değişken, "Merhaba Dünya!" değerini tutacaktır.

Bu şekilde, text() fonksiyonunu kullanarak HTML nesnesinin içeriğini düzenleyebilir veya döndürebilirsiniz.

Yorum yapın