MySQL ” AS ” ifadesi nedir? Nasıl kullanılır?

MySQL veritabanı yönetim sisteminde, AS ifadesi bir sütun veya sorgu sonucu için yeni bir ad atamak için kullanılır. Örneğin, “SELECT sutun1 AS yeni_adi FROM tablo_adi” komutu ile bir sütun için yeni bir ad atayabilir ve sorgu sonucunda bu sütunun yeni adıyla gösterilebilir. AS ifadesi, sorguları daha okunaklı hale getirmek ve anlaşılır hale getirmek için kullanılır. Bu sayede, sorgular daha kolay anlaşılabilir ve okunabilir hale gelir.

Aşağıdaki MySQL komutu bir sütun için yeni bir ad atamak için AS ifadesini kullanmaktadır:

SELECT sutun1 AS yeni_adi FROM tablo_adi;

Bu komut, “tablo_adi” tablosundaki “sutun1” sütununun adını “yeni_adi” olarak değiştirir ve sorgu sonucunda bu sütunun yeni adıyla gösterilir. Bu sayede, sorgunun daha anlaşılır ve okunaklı hale getirilmiş olur.

Yorum yapın