MySQL ” BETWEEN ” nedir? Nasıl kullanılır?

MySQL veritabanı yönetim sisteminde, BETWEEN ifadesi bir sütunun değerlerinin belirli bir aralıkta olup olmadığını sorgulamak için kullanılır. Örneğin, “SELECT * FROM tablo_adi WHERE sutun1 BETWEEN 10 AND 20” komutu ile “tablo_adi” tablosundaki “sutun1” sütununun değerlerinin 10 ile 20 arasında olup olmadığını sorgulayabilirsiniz. BETWEEN ifadesi, sorguları daha anlaşılır hale getirmek ve daha spesifik sonuçlar elde etmek için kullanılır. Bu sayede, sorgular daha kolay anlaşılabilir ve okunabilir hale gelir.

Aşağıdaki MySQL komutu BETWEEN ifadesini kullanarak bir sütunun değerlerinin belirli bir aralıkta olup olmadığını sorgulamaktadır:

SELECT * FROM tablo_adi WHERE sutun1 BETWEEN 10 AND 20;

Bu komut, “tablo_adi” tablosundaki “sutun1” sütununun değerlerinin 10 ile 20 arasında olup olmadığını sorgular ve bu değerlere sahip kayıtları gösterir. Bu sayede, sorgunun daha anlaşılır ve okunaklı hale getirilmiş olur.

Yorum yapın