Php + Ajax ile tarayıcı kapatılınca oturumu sonlandırma

PHP dilinde tarayıcı kapanınca oturumu kapatmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

  1. Tarayıcı kapatıldığında çalıştırılacak bir JavaScript kodu oluşturun. Bu kod, tarayıcı kapatılırken bir AJAX isteği göndererek oturumu kapatacaktır. Örneğin, aşağıdaki gibi bir kod kullanabilirsiniz:
<script>
  window.addEventListener('beforeunload', function() {
    var xhr = new XMLHttpRequest();
    xhr.open('POST', 'logout.php', false);
    xhr.send();
  });
</script>

Bu kodda, beforeunload olay dinleyicisi ile tarayıcı kapatılmadan önce bir işlev atıyoruz. Bu işlev, bir AJAX isteği oluşturarak logout.php adlı bir dosyaya gönderiyor. Bu dosya, oturumu kapatacaktır.

  1. logout.php dosyasını oluşturun ve oturumu kapatacak bir PHP kodu yazın. Örneğin, aşağıdaki gibi bir kod kullanabilirsiniz:
<?php

// Oturumu kapatma
session_start();
session_destroy();

Bu kodda, oturumu başlatıyor ve session_destroy() fonksiyonunu kullanarak oturumu kapatıyoruz. Bu sayede tarayıcı kapanınca oturum kapatılmış olur.

Not: Bu yöntem, tarayıcının kapatılmadan önce bir AJAX isteği gönderilmesine bağlıdır. Eğer tarayıcı direk olarak kapatılırsa bu işlem gerçekleşmeyecektir.

Yorum yapın