Php array_map() nedir? Nasıl kullanılır?

“array_map” PHP fonksiyonu, bir dizide bulunan tüm elemanları belirli bir fonksiyon çalıştırarak yeni bir dizi oluşturmak için kullanılır. Örneğin, bir dizide bulunan tüm elemanları bir fonksiyon çalıştırarak yeni bir dizi oluşturmak istediğinizde bu fonksiyonu kullanabilirsiniz. Fonksiyon, verilen dizide bulunan tüm elemanları belirtilen fonksiyon çalıştırarak yeni bir dizi oluşturur. Örnek olarak, aşağıdaki kod bloğu array_map fonksiyonunu nasıl kullanabileceğinizi göstermektedir:

<?php

function myFunction($value) {
    return $value * 2;
}

$numbers = array(1, 2, 3, 4, 5);

$doubled_numbers = array_map("myFunction", $numbers);

print_r($doubled_numbers);

?>

Bu kod bloğunda, “myFunction” fonksiyonu tanımlanmaktadır.

Yorum yapın