Php array_values() nedir? Nasıl kullanılır?

“array_values” PHP fonksiyonu, bir dizide bulunan tüm değerleri bir dizi olarak döndürmek için kullanılır. Örneğin, bir dizide bulunan tüm değerleri bir dizi olarak elde etmek istediğinizde bu fonksiyonu kullanabilirsiniz. Fonksiyon, bir dizide bulunan tüm değerleri bir dizi olarak döndürür. Örnek olarak, aşağıdaki kod bloğu array_values fonksiyonunu nasıl kullanabileceğinizi göstermektedir:

<?php

$colors = array(
  "red" => "#ff0000",
  "green" => "#00ff00",
  "blue" => "#0000ff",
  "yellow" => "#ffff00"
);

$color_values = array_values($colors);

print_r($color_values);

?>

Bu kod bloğunda, $colors dizisi içinde bulunan tüm değerler array_values fonksiyonu ile bir diziye atanmaktadır. Dizinin içeriğini ekrana yazdırmak için print_r fonksiyonu kullanılmıştır. Böylece ekrana aşağıdaki gibi bir dizi yazdırılacaktır:

Array
(
  [0] => #ff0000
  [1] => #00ff00
  [2] => #0000ff
  [3] => #ffff00
)

Bu örnekte, $colors dizisi içinde bulunan tüm değerler array_values fonksiyonu ile bir diziye atanmış ve sonuç ekrana yazdırılmıştır.

Yorum yapın