Php cURL ile başka bir siteden veri çekme

PHP dilinde curl kütüphanesi kullanarak bir web sayfasındaki verileri çekmek için aşağıdaki kodu kullanabilirsiniz:

// Sayfanın URL'sini belirtin
$url = "http://www.example.com/page.html";

// Curl başlatılır
$ch = curl_init();

// Curl ayarları yapılır
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);

// Sayfa verileri çekilir
$output = curl_exec($ch);

// Curl kapatılır
curl_close($ch);

// Sayfanın verileri ekrana yazdırılır
echo $output;

Bu kodda, ilk olarak $url değişkenine sayfanın URL’si atanır. Daha sonra, curl başlatılır ve curl_setopt() fonksiyonu kullanarak curl için gerekli ayarlar yapılır. Özellikle, CURLOPT_URL ve CURLOPT_RETURNTRANSFER ayarlarının belirlenmesi gerekmektedir. Daha sonra, curl_exec() fonksiyonu kullanılarak sayfa verileri çekilir ve $output değişkenine atanır. Bu işlemlerin sonunda, $output değişkeni içinde sayfanın tüm verileri bulunacaktır. Bu veriler ekrana yazdırılarak görülebilir.

Yorum yapın