Php cURL ile GET İşlemi

PHP’de cURL kullanarak GET işlemi gerçekleştirmek için aşağıdaki gibi bir örnek kod kullanabilirsiniz:

// GET isteği gönderilecek URL
$url = 'http://example.com/api?param1=value1&param2=value2';

// cURL örneği oluştur
$ch = curl_init();

// cURL seçeneklerini ayarla
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);

// GET isteğini gerçekleştir
$response = curl_exec($ch);

// cURL hatalarını kontrol et
if(curl_errno($ch)) {
  $error_msg = curl_error($ch);
  // Hata işleme
}

// cURL örneğini kapat
curl_close($ch);

// Yanıtı işle
echo $response;

Yukarıdaki kodda, $url değişkenine GET isteği göndermek istediğiniz URL’yi ve parametreleri ekleyin. curl_setopt fonksiyonu ile cURL ayarlarını yapılandırıyoruz. CURLOPT_URL seçeneğiyle isteğin gideceği URL’yi belirtiyoruz, CURLOPT_RETURNTRANSFER seçeneğiyle cURL’ün yanıtı doğrudan döndürmesini sağlıyoruz.

curl_exec fonksiyonu, cURL isteğini gerçekleştirir ve yanıtı döndürür. curl_errno fonksiyonu, herhangi bir cURL hatası olup olmadığını kontrol eder ve curl_error fonksiyonuyla hata mesajını alırız. Son olarak, yanıtı işleyerek istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz.

Yorum yapın