PHP “echo” fonksiyonu kullanımı

PHP’de echo fonksiyonu, bir veya daha fazla dizgi veya değişkenin değerlerini tarayıcıya göndermek için kullanılır. Örneğin:

echo "Merhaba Dünya!";

$isim = "Ahmet";
echo "Merhaba, benim adım $isim";

Bu kod, tarayıcıda “Merhaba Dünya!” ve “Merhaba, benim adım Ahmet” yazılarını gösterir.

echo fonksiyonu, bir veya daha fazla dizgi veya değişkenin değerlerini virgülle ayrılarak da gönderebilirsiniz:

echo "Merhaba Dünya!", "Benim adım Ahmet";

Bu kod, tarayıcıda “Merhaba Dünya! Benim adım Ahmet” yazısını gösterir.

echo fonksiyonu, print fonksiyonuna benzer bir şekilde kullanılabilir. Ancak echo daha hızlı çalışır ve yalnızca değerleri gönderebilir, değilse döndürdüğü değerleri kullanamazsınız. Örneğin:

echo "Merhaba Dünya!";

$sonuc = print "Merhaba Dünya!";
echo $sonuc;  // 1

Bu kod, tarayıcıda “Merhaba Dünya!1” yazısını gösterir.

Yorum yapın