Php echo vs print arasındaki fark nedir?

PHP echo ve print yönergeleri, bir değişkenin veya bir dizgenin değerini ekrana yazdırmak için kullanılır. Ancak bu iki yönerge arasında bir fark vardır. PHP echo yönergesi, bir veya daha fazla değer yazdırmak için kullanılır ve yönergeyi tamamladıktan sonra bir tane boş satır bırakmaz. Öte yandan, PHP print yönergesi, tek bir değer yazdırmak için kullanılır ve yönergeyi tamamladıktan sonra bir tane boş satır bırakır. Örneğin, aşağıdaki PHP kodları echo ve print yönergelerini karşılaştırır:

<?php
  // Birden fazla deger yazdir
  echo "Merhaba ", "Dünya", "!";

  // Tek deger yazdir
  print "Merhaba Dünya!";
?>

Bu kodlarda, ilk olarak echo yönergesi kullanılarak “Merhaba “, “Dünya” ve “!” değerleri yazdırılır. Bu yönergeyi tamamladıktan sonra boş bir satır bırakılmaz. Daha sonra, print yönergesi kullanılarak “Merhaba Dünya!” değeri yazdırılır. Bu yönergeyi tamamladıktan sonra bir boş satır bırakılır. Böylece, echo ve print yönergeleri arasındaki fark gösterilmiş olur.

Yorum yapın