PHP “empty” fonksiyonu kullanımı

PHP’de empty fonksiyonu, bir değişkenin boş olup olmadığını kontrol etmek için kullanılır. Eğer değişken boşsa true, değilse false değerini döndürür. empty fonksiyonu, aşağıdaki değerleri boş olarak kabul eder:

 • "" (boş bir dizgi)
 • 0 (sıfır)
 • 0.0 (sıfır ondalık)
 • "0" (sıfır dizgi olarak)
 • null
 • false
 • array() (boş bir dizi)

Örneğin:

$isim = "";

if (empty($isim)) {
 echo "Değişken boş";
} else {
 echo "Değişken boş değil";
}

Bu kod, tarayıcıda “Değişken boş” yazısını gösterir.

empty fonksiyonu, sadece değişkenler için değil, aynı zamanda bir nesnenin özelliğinin de boş olup olmadığını kontrol edebilir. Örneğin:

class Kisi {
 public $isim;
}

$kisi = new Kisi();

if (empty($kisi->isim)) {
 echo "Özellik boş";
} else {
 echo "Özellik boş değil";
}

Bu kod, tarayıcıda “Özellik boş” yazısını gösterir.

empty fonksiyonu, isset fonksiyonundan farklı olarak, değişken veya nesnenin özelliğinin sadece değerine değil, aynı zamanda tanımlı olup olmadığına da bakar. Eğer değişken veya nesnenin özelliği tanımlı değilse, empty fonksiyonu true değerini döndürür. Örneğin:

if (empty($isim)) {
 echo "Değişken boş";
} else {
 echo "Değişken boş değil";
}

Bu kod, tarayıcıda “Değişken boş” yazısını gösterir. Eğer değişken tanımlıysa ve değeri null değilse empty fonksiyonu false değerini döndürür.

Yorum yapın