Php htmlspecialchars() ve addslashes()arasındaki fark nedir?

htmlspecialchars() ve addslashes() fonksiyonları PHP dilinde kullanılan iki farklı fonksiyondur. htmlspecialchars() fonksiyonu, bir metin içerisinde bulunan HTML etiketlerini kod düzeyinde gösterir. Bu sayede, form verilerinde HTML etiketlerinin kullanılması engellenir. Örneğin, <strong>hello</strong> metni htmlspecialchars() fonksiyonu ile işlendiğinde &lt;strong&gt;hello&lt;/strong&gt; olarak gösterilir.

addslashes() fonksiyonu ise bir metin içerisinde bulunan ters eğik çizgi (\) ve tek tırnak (') karakterlerini kod düzeyinde gösterir. Bu sayede, form verilerinde bu karakterlerin kullanılması engellenir. Örneğin, She's beautiful metni addslashes() fonksiyonu ile işlendiğinde She\'s beautiful olarak gösterilir.

Bu iki fonksiyonun farkı, htmlspecialchars() fonksiyonunun HTML etiketlerini kod düzeyinde gösterirken, addslashes() fonksiyonunun ise ters eğik çizgi ve tek tırnak karakterlerini kod düzeyinde göstermesidir. Bu iki fonksiyon da form verilerini sanitize etmek için kullanılabilir, ancak htmlspecialchars() fonksiyonu HTML etiketlerini engellemek için daha uygundur.

Yorum yapın