Php ile array_filter nedir? Nasıl kullanılır?

PHP dilinde array_filter() fonksiyonu, bir dizinin belirli kriterlere göre elemanlarını filtreleme işlemini yapar. Örneğin, bir dizideki tüm tek sayıları bulmak için aşağıdaki kodu kullanabilirsiniz:

$numbers = array(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10);

function filterOdd($number) {
    return ($number % 2 == 1);
}

$oddNumbers = array_filter($numbers, "filterOdd");

print_r($oddNumbers); // Output: Array ( [0] => 1 [1] => 3 [2] => 5 [3] => 7 [4] => 9 )

Bu kodda, $numbers dizisine 10 adet sayı atanır. Daha sonra, filterOdd() adlı bir fonksiyon tanımlanır ve bu fonksiyon tek sayıları bulmak için kullanılacaktır. Bu fonksiyon, parametre olarak verilen sayının 2’ye bölümünden kalanın 1 olup olmadığını kontrol eder. Eğer sayı tekse true, değilse false değer döndürür. Daha sonra, array_filter() fonksiyonu kullanarak $numbers dizisindeki tüm elemanları filterOdd() fonksiyonuna gönderir ve bu fonksiyon tarafından döndürülen true değerlerine göre dizi filtreler. Bu işlemlerin sonunda, $oddNumbers dizisi sadece tek sayıları içerecektir.

Yorum yapın