PHP ile bir dizideki tekrar eden verileri kaldırmak

PHP dilinde bir dizideki tekrar eden verileri kaldırmak için array_unique() fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Örneğin, aşağıdaki kodu kullanarak bir dizideki tekrar eden verileri kaldırabilirsiniz:

<?php

// Bir dizi
$array = [1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1];

// Dizideki tekrar eden verileri kaldırma
$unique = array_unique($array);

// Sonuçu ekrana yazdırma
print_r($unique); // Array ( [0] => 1 [1] => 2 [2] => 3 [3] => 4 [4] => 5 )

Bu kodda, $array dizisini array_unique() fonksiyonuna göndererek tekrar eden verileri kaldırıyoruz. Daha sonra, kaldırılan verileri tutan diziyi print_r() fonksiyonu ile ekrana yazdırıyoruz. Bu sayede bir dizideki tekrar eden verileri kaldırmış olursunuz.

Yorum yapın