Php ile bir diziye eleman ekleme. ” array_push “

PHP dilinde bir diziye eleman eklemek için, array_push fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Bu fonksiyon, bir dizinin sonuna yeni bir eleman ekler. Örneğin, aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi kullanılabilir:

<?php
$numbers = array(1, 2, 3);
array_push($numbers, 4);

Bu kod parçacığında, $numbers dizisine 4 sayısını ekleriz. Daha sonra, bu diziyi foreach döngüsü ile gezebilir ve içerisindeki elemanları tek tek işleyebilirsiniz. Örneğin:

<?php
$numbers = array(1, 2, 3);
array_push($numbers, 4);
foreach ($numbers as $key => $value) {
    echo "Anahtar: $key, Değer: $value\n";
}

Bu kod parçacığında, $numbers dizisine 4 sayısını ekledikten sonra, foreach döngüsü ile bu dizinin içeriğini gezeriz. Döngü içerisinde, her bir dizi elemanı için bir $key ve bir $value değişkeni oluşturulur. Bu değişkenler, o anki dizi elemanının anahtarını ve değerini tutar. Bu sayede, dizi elemanlarını tek tek gezebilir ve bu elemanlar üzerinde işlem yapabilirsiniz.

Yorum yapın