PHP ile bir email adresinin bir kısmını * ile gizlemek

PHP ile bir email adresinin bir kısmını * ile gizlemek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

  1. Öncelikle, email adresini bir değişkene atayın ve bu değişkenin uzunluğunu bir başka değişkene atayın. Örnek bir kod parçacığı aşağıdaki gibi olabilir:
$email = "john.doe@example.com";
$length = strlen($email);
  1. Daha sonra, email adresinin ilk kısmını ve son kısmını ayrı ayrı bir değişkene atayın. Örnek bir kod parçacığı aşağıdaki gibi olabilir:
$first_part = substr($email, 0, 2);
$last_part = substr($email, -4);

Bu kod parçacığı örneğinde, email adresinin ilk 2 karakteri ve son 4 karakteri ayrı ayrı değişkenlere atanmıştır. Bu adımları uygularken kendinize göre değişiklikler yapabilirsiniz.

  1. Son olarak, email adresinin ortadaki kısmını * ile doldurarak gizleyin. Örnek bir kod parçacığı aşağıdaki gibi olabilir:
$middle_part = str_repeat("*", $length - 6);

Bu kod parçacığında, email adresinin uzunluğundan 6 çıkarılarak ortadaki kısmın uzunluğu bulunmuş ve bu uzunlukta bir dizi oluşturulmuştur. Bu dizi, ortadaki kısımı temsil eder ve bu kısımı * ile doldurur.

  1. Daha sonra, email adresinin bütününü birleştirerek gizlenmiş hali elde edebilirsiniz. Örnek bir kod parçacığı aşağıdaki gibi olabilir:
$masked_email = $first_part . $middle_part . $last_part;

Bu adımları izleyerek PHP ile bir email adresinin bir kısmını * ile gizleyebilirsiniz.

Yorum yapın