PHP ile bir haber sayfasındaki güncelleme tarihini yazdırmak

PHP ile bir haber sayfasındaki güncelleme tarihini yazdırmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

 1. Öncelikle haber verilerinizi tutan bir veritabanı oluşturun ve bu veritabanına haberlerinizi ekleyin. Veritabanınızın en azından aşağıdaki alanları olmalıdır:
  • Haber başlığı
  • Haber metni
  • Güncelleme tarihi
 2. PHP sayfasınızda veritabanına bağlanın ve güncelleme tarihine göre sıralanmış haberleri sorgulayın. Örneğin, aşağıdaki gibi bir SQL sorgusu kullanabilirsiniz:
SELECT title, content, update_date
FROM news
ORDER BY update_date DESC

Bu sorgu, news tablosundaki tüm haberleri güncelleme tarihine göre sıralayarak alacaktır.

 1. Haberleri sorguladıktan sonra, PHP sayfasınızda haberleri bir döngü ile gezerek tek tek işleyin. Her bir haber için, başlık, metin ve güncelleme tarihini bir HTML tablosuna ekleyin. Örneğin, aşağıdaki gibi bir kod kullanabilirsiniz:
<?php
 // Veritabanına bağlanıp haberleri sorgula
 // ...

 // Haberleri döngü ile gez
 while ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {
  $title = $row['title'];
  $content = $row['content'];
  $update_date = $row['update_date'];

  // Haber bilgilerini bir HTML tablosuna ekle
  echo "<table>";
  echo "<tr><td>Başlık:</td><td>$title</td></tr>";
  echo "<tr><td>İçerik:</td><td>$content</td></tr>";
  echo "<tr><td>Güncelleme Tarihi:</td><td>$update_date</td></tr>";
  echo "</table>";
 }
?>

Bu şekilde, PHP sayfasınızda haberlerinizin güncelleme tarihlerini kolayca gösterebilirsiniz.

Yorum yapın