Php ile bir json dosyası okuma

Eğer PHP ile JSON dosyası okumak istiyorsanız, bu işlem için json_decode() fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Bu fonksiyon, bir JSON dizgesini bir PHP dizisine dönüştürerek bu diziyi okuma ve kullanma imkanı verir. Örnek kullanım şu şekildedir:

<?php
// JSON dosyasını okuyalım
$json = file_get_contents('data.json');

// JSON dizgesini PHP dizisine dönüştürelim
$data = json_decode($json, true);

// PHP dizisini kullanarak verileri işleyebiliriz
foreach ($data as $item) {
    echo $item['name'];
    echo $item['price'];
}

Bu örnekte, data.json dosyasındaki verileri okuyor ve bu verileri bir PHP dizisine dönüştürüyoruz. Daha sonra bu dizi içerisindeki verileri foreach döngüsü ile işleyerek ekrana yazdırıyoruz. Bu yöntem ile PHP ile JSON dosyasını okuyabilir ve bu verileri kullanabilirsiniz.

Yorum yapın