Php ile bir metnin karakter sayısını hesaplama. ” strlen() “

“strlen” PHP fonksiyonu, bir metin dizisinin uzunluğunu (yani, dizi içinde bulunan karakterlerin sayısını) hesaplamak için kullanılır. Örneğin, bir metin dizisinin kaç karakterden oluştuğunu bulmak istediğinizde bu fonksiyonu kullanabilirsiniz. Fonksiyon, metin dizisinin uzunluğunu (yani, dizi içinde bulunan karakterlerin sayısını) bir tam sayı olarak döndürür. Örnek olarak, aşağıdaki kod bloğu strlen fonksiyonunu nasıl kullanabileceğinizi göstermektedir:

<?php

$my_string = "Hello World!";

$string_length = strlen($my_string);

echo "The string '$my_string' is $string_length characters long";

?>

Bu kod bloğunda, $my_string değişkeni içinde bulunan metin dizesinin uzunluğu strlen fonksiyonu ile hesaplanmaktadır. Daha sonra hesaplanan uzunluk $string_length değişkenine atanmaktadır ve ekrana yazdırılmaktadır. Böylece ekrana aşağıdaki gibi bir cümle yazdırılacaktır:

The string 'Hello World!' is 12 characters long

Bu örnekte, $my_string değişkeni içinde bulunan metin dizesinin uzunluğu strlen fonksiyonu ile hesaplanmış ve sonuç ekrana yazdırılmıştır.

Yorum yapın