PHP ile bir sayıyı Euro (EUR) formatında gösterme

PHP dilinde bir sayıyı Euro (EUR) formatında göstermek için number_format() fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Örneğin, aşağıdaki kodu kullanarak bir sayıyı EUR formatında gösterebilirsiniz:

<?php

// Bir sayı
$number = 123456.78;

// Sayıyı EUR formatında gösterme
$eur = '€' . number_format($number, 2, ',', '.');

// Sonuçu ekrana yazdırma
echo $eur; // €123.456,78

Bu kodda, $number değişkenindeki sayıyı number_format() fonksiyonuna göndererek EUR formatına uygun hale getiriyoruz. Bu fonksiyon, sayıyı istediğimiz formatına uygun hale getirir. Daha sonra, formata uygun hale getirilen sayıyı sembolü ile birlikte echo komutu ile ekrana yazdırıyoruz. Bu sayede bir sayıyı EUR formatına uygun hale getirmiş olursunuz.

Yorum yapın