PHP ile bir sayıyı Türk Lirası (TL) formatında gösterme

PHP dilinde bir sayıyı Türk Lirası (TL) formatında göstermek için number_format() fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Örneğin, aşağıdaki kodu kullanarak bir sayıyı TL formatında gösterebilirsiniz:

<?php

// Bir sayı
$number = 123456.78;

// Sayıyı TL formatında gösterme
$tl = number_format($number, 2, ',', '.') . ' TL';

// Sonuçu ekrana yazdırma
echo $tl; // 123.456,78 TL

Bu kodda, $number değişkenindeki sayıyı number_format() fonksiyonuna göndererek TL formatına uygun hale getiriyoruz. Bu fonksiyon, sayıyı istediğimiz formatına uygun hale getirir.

Yorum yapın