PHP ile bir web sayfasının tarayıcı diline göre otomatik dil yönlendirmesi yapma

PHP ile bir web sayfasının tarayıcı diline göre otomatik dil yönlendirmesi yapmak için $_SERVER['HTTP_ACCEPT_LANGUAGE'] değişkenini kullanabilirsiniz. Bu değişken, tarayıcının kullanıcının tercih ettiği dil bilgisini içerir. Bu bilgi sayesinde, tarayıcı diline göre bir dil yönlendirmesi yapabilirsiniz. Örneğin, aşağıdaki PHP kodu tarayıcı diline göre dil yönlendirmesi yapar:

// Tarayıcı dilini al
$browserLanguage = substr($_SERVER['HTTP_ACCEPT_LANGUAGE'], 0, 2);

// Dil yönlendirmesi yap
switch ($browserLanguage) {
 case "tr":
  // Eğer tarayıcı dilinin Türkçe olduğu tespit edilirse, Türkçe sayfaya yönlendir
  header("Location: http://example.com/tr");
  break;
 case "en":
  // Eğer tarayıcı dilinin İngilizce olduğu tespit edilirse, İngilizce sayfaya yönlendir
  header("Location: http://example.com/en");
  break;
 // Diğer diller için varsayılan olarak İngilizce sayfasına yönlendir
 default:
  header("Location: http://example.com/en");
  break;
}

Bu örnekte, tarayıcı dilini $_SERVER['HTTP_ACCEPT_LANGUAGE'] değişkeni kullanarak alır ve bu dilin ilk iki karakterini $browserLanguage değişkenine atar. Daha sonra, bu değişken değerine göre bir dil yönlendirmesi yapılır.

Yorum yapın