PHP ile büyük harf küçük harf ayarlama

PHP ile büyük harf küçük harf ayarlama için aşağıdaki fonksiyonları kullanabilirsiniz:

// Büyük harfe dönüştürme
$metin = "ben bir yazıyım";
$buyuk_harf = strtoupper($metin); // BEN BİR YAZIYIM

// Küçük harfe dönüştürme
$metin = "BEN BİR YAZIYIM";
$kucuk_harf = strtolower($metin); // ben bir yazıyım

// İlk harfi büyük harfe dönüştürme
$metin = "ben bir yazıyım";
$ilkbuyuk_harf = ucfirst($metin); // Ben bir yazıyım

// Tüm kelimelerin ilk harfini büyük harfe dönüştürme
$metin = "ben bir yazıyım";
$tumbuyuk_harf = ucwords($metin); // Ben Bir Yazıyım

Bu fonksiyonlar sayesinde bir metin içindeki bütün harfleri büyük veya küçük harfe dönüştürebilir, metnin ilk harfini veya kelimelerin ilk harfini büyük harfe dönüştürebilirsiniz.

Yorum yapın