Php ile Class kullanımı nasıl olur? Örnek kod

PHP’de bir sınıf tanımlamak için class anahtar kelimesini kullanırız. Örneğin:

<?php
 class Kalem {
  // sınıf içinde özellikler ve metotlar tanımlanır
 }
?>

Bir sınıf tanımladıktan sonra, bu sınıftan nesne oluşturabilir ve bu nesnenin özelliklerini ve metotlarını kullanabiliriz. Örneğin:

<?php
 class kalem {
  // özellikler
  public $renk;
  public $kalinlik;

  // metotlar
  function yaz() {
   echo "Kalemle yazı yazılıyor...";
  }
 }

 // nesne oluşturma
 $kalem = new kalem();

 // özellikleri ayarla
 $kalem->renk = "Siyah";
 $kalem->kalinlik = 0.5;

 // metotu çağır
 $kalem->yaz();
?>

Bu örnekte, kalem adında bir sınıf tanımladık ve bu sınıfın iki özelliği (renk ve kalinlik) ve bir metodu (yaz) olduğunu belirttik. Daha sonra bu sınıftan bir nesne oluşturduk ve bu nesnenin özelliklerini ve metodunu kullandık. Bu yöntem, kodu daha organize ve okunaklı hale getirir ve tekrarlanan kodu önler.

Yorum yapın