PHP ile CSS dosyalarını sıkıştırma

PHP ile CSS dosyalarını sıkıştırmak için aşağıdaki kod bloğunu kullanabilirsiniz:

// Öncelikle, css dosyasının yolunu belirtin
$dosya = "style.css";

// Dosyayı oku
$dosya_icerik = file_get_contents($dosya);

// Dosyayı sıkıştır
$islenmis_dosya = preg_replace('!/\*[^*]*\*+([^/][^*]*\*+)*/!', '', $dosya_icerik);
$islenmis_dosya = str_replace(': ', ':', $islenmis_dosya);
$islenmis_dosya = str_replace(array("\r\n", "\r", "\n", "\t", '  ', '    ', '    '), '', $islenmis_dosya);

// Sıkıştırılmış dosyayı indir
header('Content-Type: text/css');
header('Content-Disposition: attachment; filename="islenmis_dosya .css"');
echo($islenmis_dosya);

Bu kod bloğunda, öncelikle css dosyası okunur ve daha sonra dosya içeriği preg_replace() ve str_replace() fonksiyonları ile sıkıştırılır. Sıkıştırılmış dosya daha sonra indirilmek için header() fonksiyonu ile gönderilir.

Yorum yapın