Php ile if / else nasıl nedir? Nasıl kullanılır?

PHP dilinde if yönergesi, bir koşulun doğruluğunu kontrol etmeyi sağlar. Eğer koşul doğru ise, if yönergesinin içinde bulunan kod bloğu çalıştırılır. Örneğin, aşağıdaki PHP kodu bir sayının çift mi tek mi olduğunu kontrol eder:

<?php
 // Bir sayi olustur
 $number = 5;

 // Sayinin cift mi tek mi oldugunu kontrol et
 if ($number % 2 == 0) {
  // Sayi ciftse mesaj goster
  echo "Sayi cift!";
 } else {
  // Sayi tekse mesaj goster
  echo "Sayi tek!";
 }
?>

Bu kod, bir sayı oluşturur ve daha sonra if yönergesi kullanılarak bu sayının çift mi tek mi olduğunu kontrol eder. Eğer sayı çifttir, if yönergesinin içinde bulunan kod bloğu çalıştırılır ve “Sayi cift!” mesajı gösterilir. Eğer sayı tektir, else yönergesinin içinde bulunan kod bloğu çalıştırılır ve “Sayi tek!” mesajı gösterilir. Böylece, PHP dilinde if yönergesi kullanılarak bir koşulun doğruluğu kontrol edilebilir ve koşul doğru ise kod bloğu çalıştırılabilir.

Yorum yapın