PHP ile iki tarih arası veri listeleme

PHP ile iki tarih arası veri listeleme için strtotime() ve date() fonksiyonlarını kullanabilirsiniz. Örneğin, aşağıdaki kod bloğu bir veritabanından iki tarih arasındaki verileri çekecektir:

$start_date = "2022-12-01";
$end_date = "2022-12-31";

$query = "SELECT * FROM table_name WHERE date_column BETWEEN '$start_date' AND '$end_date'";

$result = mysqli_query($conn, $query);

while ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {
  // Verileri işleme kodu burada yazılır.
}

Bu kod bloğunda, strtotime() fonksiyonu ile başlangıç ve bitiş tarihleri alınır ve date() fonksiyonu ile Y-m-d formatında bir tarih dizisi oluşturulur. Daha sonra, bu tarih dizisi kullanılarak veritabanından ilgili veriler çekilir ve işlenir.

Yorum yapın