PHP ile kategori ve alt kategorilerini listelemek

PHP ile kategori ve alt kategorilerini listelemek için bir veritabanına bağlanarak verileri çekebilirsiniz. Örneğin, aşağıdaki kod bloğu bir veritabanındaki kategorileri ve alt kategorilerini listeleyecektir:

$query = "SELECT * FROM categories WHERE parent_id IS NULL";

$result = mysqli_query($conn, $query);

while ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {
 $name = $row['name'];
 $id = $row['id'];

 echo "<h3>$name</h3>";

 $subquery = "SELECT * FROM categories WHERE parent_id = '$id'";
 $subresult = mysqli_query($conn, $subquery);

 while ($subrow = mysqli_fetch_assoc($subresult)) {
  $subname = $subrow['name'];

  echo "<h4>$subname</h4>";
 }
}

Bu kod bloğunda, veritabanından ana kategorileri seçen bir sorgu oluşturulur ve sonuçlar döngü içinde işlenir. Döngü içinde, ana kategorilerin isimleri alınır ve ekrana yazdırılır. Daha sonra, bu kategorilerin alt kategorilerini seçen bir alt sorgu oluşturulur ve bu alt kategoriler döngü içinde işlenir ve ekrana yazdırılır.

Yorum yapın