PHP ile kredi kartı bilgilerinin güvenliğini sağlama: mcrypt_encrypt yöntemi

PHP’de mcrypt_encrypt() fonksiyonu, verilen metin verisini belirli bir şifreleme algoritması ve anahtar kullanarak şifreler. Bu fonksiyonun kullanımı oldukça basit ve aşağıdaki gibi görünür:

string mcrypt_encrypt (string $cipher, string $key, string $data, string $mode, string $iv)

Bu fonksiyonun ilk argümanı olarak, kullanılacak şifreleme algoritmasının adını vermelisiniz. Örneğin, MCRYPT_RIJNDAEL_128 gibi. İkinci argüman olarak, şifreleme işlemini yapacak olan anahtarı vermelisiniz. Bu anahtar, şifrelenmiş verinin çözülmesinde kullanılır ve genellikle 16, 24 veya 32 karakter uzunluğunda olmalıdır. Üçüncü argüman olarak, şifrelenmek istenen veriyi vermelisiniz. Dördüncü argüman olarak, kullanılacak şifreleme modunun adını vermelisiniz. Örneğin, MCRYPT_MODE_ECB gibi. Beşinci argüman olarak, şifreleme işlemini yaparken kullanılacak olan vektör (IV) verisi verilir.

Örnek olarak, aşağıdaki kod bloğu verilen veriyi MCRYPT_RIJNDAEL_128 algoritması ve mykey anahtarı kullanarak şifreler:

$cipher = 'MCRYPT_RIJNDAEL_128';
$key = 'mykey';
$data = 'Veri buraya girilecek';
$mode = 'MCRYPT_MODE_ECB';
$iv = '';

$encrypted = mcrypt_encrypt($cipher, $key, $data, $mode, $iv);

Bu fonksiyon şifrelenmiş veriyi döndürür ve bu veri, şifrelenmiş halde depolanır veya iletilebilir. Bu verinin çözülmesi için mcrypt_decrypt() fonksiyonu kullanılır.

Ancak, unutulmaması gereken önemli bir nokta var: mcrypt_encrypt() fonksiyonu artık güncel bir şifreleme yöntemi değildir ve güvenlik açısından yeterli olmayabilir

Yorum yapın