PHP ile kullanıcının geldiği sayfayı bulmak

PHP ile kullanıcının geldiği sayfayı bulmak için $_SERVER['HTTP_REFERER'] değişkenini kullanabilirsiniz. Örneğin, aşağıdaki kod bloğu kullanıcının geldiği sayfayı verir:

$referrer = $_SERVER['HTTP_REFERER'];

echo $referrer;

Bu kod bloğunda, $_SERVER['HTTP_REFERER'] değişkeni kullanılarak kullanıcının geldiği sayfanın adresi alınır ve ekrana yazdırılır. Dikkat edilmesi gereken nokta, kullanıcının tarayıcı ayarlarından gizli modda geldiği sayfayı gösterebilir veya kullanıcı tarayıcısının bu bilgiyi tutmadığı durumlarda bu değişken boş olabilir. Bu nedenle, bu değişkenin kullanımında dikkatli olunmalıdır.

Yorum yapın