Php ile küsüratlı sayı yuvarlama

PHP dilinde, bir sayıyı küsüratlı olarak yuvarlamak için round() fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Örneğin, aşağıdaki kod parçacığında gösterildiği gibi:

$num = 3.14159;

// YUVARLAMA: 3
$rounded = round($num);

// ONDALIK KISMINI ALMA: 0.14159
$decimal = $num - floor($num);

// YUVARLAMA: 3.14
$rounded = round($num, 2);

Bu örnekte, round() fonksiyonu ilk olarak sadece tam sayı kısmını alır (3), sonra ondalık kısmını alır (0.14159), en sonunda ise belirtilen ondalık basamak sayısı kadar yuvarlar (3.14).

Yorum yapın