Php ile metnin kelime sayısını bulma

PHP dilinde bir metnin kelime sayısını bulmak için str_word_count() fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Örneğin, aşağıdaki kodu kullanarak bir metnin kelime sayısını bulabilirsiniz:

<?php

// Bir metin
$text = 'Merhaba, ben kod kütüphanesiyim';

// Metnin kelime sayısını bulma
$word_count = str_word_count($text);

// Sonuçu ekrana yazdırma
echo $word_count; // 5

Bu kodda, $text değişkenindeki metni str_word_count() fonksiyonuna göndererek metnin kelime sayısını buluyoruz. Daha sonra, bulunan değeri echo komutu ile ekrana yazdırıyoruz. Bu sayede bir metnin kelime sayısını bulmuş olursunuz.

Yorum yapın