PHP ile PHPMailer kullanarak mail gönderme işlemi

PHP ile PHPMailer kullanarak mail gönderme işlemi oldukça kolaydır. Öncelikle, PHPMailer kütüphanesini indirin ve projenize dahil edin. Daha sonra aşağıdaki gibi bir kod bloğu yazabilirsiniz:

<?php
// PHPMailer kütüphanesini dahil edin
require 'PHPMailer/PHPMailerAutoload.php';

// PHPMailer nesnesini oluşturun
$mail = new PHPMailer;

// SMTP ayarlarını yapın
$mail->isSMTP();
$mail->Host = 'smtp.example.com';
$mail->SMTPAuth = true;
$mail->Username = 'kullanıcı adınız';
$mail->Password = 'şifreniz';
$mail->SMTPSecure = 'tls';
$mail->Port = 587;

// E-posta ayarlarını yapın
$mail->setFrom('info@example.com', 'Example');
$mail->addAddress('destek@example.com', 'Destek Ekibi');
$mail->addReplyTo('info@example.com', 'Example');
$mail->isHTML(true);

// E-posta içeriğini ayarlayın
$mail->Subject = 'Konu';
$mail->Body    = '<h1>Merhaba!</h1><p>Bu bir test e-postasıdır.</p>';

// E-postayı gönderin
if(!$mail->send()) {
    echo 'Mesaj gönderilemedi: ' . $mail->ErrorInfo;
} else {
    echo 'Mesaj başarıyla gönderildi!';
}

Bu kod bloğu, PHPMailer kütüphanesini kullanarak SMTP ayarlarını yaparak bir e-posta göndermeyi göstermektedir. Bu kodu kendinize uyarlayarak kendi projenizde kullanabilirsiniz.

Yorum yapın