PHP ile sayfa adı nasıl alınır?

PHP ile sayfa adını almak için $_SERVER dizisi kullanabilirsiniz. Örneğin, aşağıdaki kod bloğu sayfa adını verir:

$page_name = basename($_SERVER['PHP_SELF']);

echo $page_name;

Bu kod bloğunda, $_SERVER['PHP_SELF'] değişkeni kullanılarak sayfa adı alınır ve basename() fonksiyonu ile dosya adının dışındaki kısımlar atılır.

Yorum yapın