PHP ile sayfa görüntüleme sayısı tutma

PHP ile sayfa görüntüleme sayısını tutmak için bir veritabanı kullanabilirsiniz. Örneğin, aşağıdaki kod bloğu bir veritabanındaki bir sayfanın görüntüleme sayısını tutacak ve sayfa her yenilendiğinde sayıyı bir arttıracaktır:

$page_name = basename($_SERVER['PHP_SELF']);

$query = "SELECT views FROM pages WHERE name = '$page_name'";
$result = $pdo->query($query);

if ($result->rowCount() > 0) {
  $views = $result->fetch()['views'];
  $views++;

  $query = "UPDATE pages SET views = '$views' WHERE name = '$page_name'";
  $pdo->query($query);
} else {
  $views = 1;

  $query = "INSERT INTO pages (name, views) VALUES ('$page_name', '$views')";
  $pdo->query($query);
}

echo "Bu sayfa $views kez görüntülendi.";

Bu kod bloğunda, $_SERVER['PHP_SELF'] değişkeni kullanılarak sayfa adı alınır ve veritabanından bu sayfanın görüntüleme sayısı çekilir. Eğer sayfa daha önce görüntülenmişse, sayı bir arttırılır ve veritabanı güncellenir.

Yorum yapın